Iisus Hristos

Nou

Lei 16.00

Conform credinţei şi tradiţiei religioase creştine, Iisus Hristos este Mesia (Unsul lui Dumnezeu) prevestit de profeţii evrei ai Vechiului Testament. Soteriologia creştină învaţă că răstignirea şi moartea Lui Iisus, ca ofrandă rituală, urmată de învierea şi de înălţarea sa la cer, au răscumpărat păcatele lumii, făcând posibila mântuirea. Conform aceleiaşi tradiţii, mama lui Iisus este Maria, iar tatăl său este Dumnezeu Tatăl. Pentru aproape toate denominaţiunile creştine (cu excepţia unitarienilor, martorilor lui Iehova şi mormonilor) Iisus Cristos este una din cele trei persoane sau ipostaze ale Sfintei Treimi, celelalte două fiind Dumnezeu Tatăl şi Sfântul Duh. Cele trei ipostaze au aceeaşi substanţă, cea a Dumnezeului unic.

Best Sellers

Scroll To Top