Rugaciuni

Rugăciunea de Revelion pentru dorinte

sfantul vasile cel mare

Rugăciunea de Revelion îți îndeplinește toate dorințele în Noul An!

Ţie, Doamne, ne plecăm genunchii sufletului şi ai trupului nostru.
Ţie singurului Bun şi fără de păcat, Ţie adevăratului Dumnezeu, care ai
făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele, toate cele văzute şi
nevăzute. Ţie, Dumnezeule, ne închinăm, Te lăudăm, îţi mulţumim şi Te
rugăm. Caută cu milostivire spre smerita noastră rugăciune şi primeşte
mulţumirile, laudele şi cererile noastre.

Te rugăm, Dumnezeule,să ne dai răbdare, înţelepciune, dragoste desăvârşită, nădejde
nezdruncinată şi toate virtuţile care ne trebuie ca să ne mântuim.
Apără-ne de oameni gâlcevitori, de oameni rătăciţi, de patimi şi păcate.
Ajută-ne, Doamne, să nu ne lepădăm de Tine în nici un fel. Te rugăm
acum, Dumnezeul nostru, să cauţi cu milostivire. Și să faci ca să fie
primite la Tine toate cele lucrate de noi, nevrednicii în numele Tău, în
anii trecuţi până în clipa de faţă: rugăciunile, cântările,
milosteniile la săraci şi toate ostenelile noastre. Căci ştim că noi nu
avem nimic al nostru, ci am luat totul dintru ale Tale.

Învrednicește-ne, Doamne, cu harul Tău!

Deschide
Doamne urechile sufletelor noastre, ca să audă glasul trâmbiţei Tale
celei de mântuire şi să înviem pentru viaţa veşnică. Trimite tuturor
creştinilor din toată lumea har şi putere, ca să biruiască pe satana. Și
vino în ajutor la tot creştinul cel necăjit şi întristat, care are
trebuinţă de ajutorul Tău. Doamne, noi, oile păşunii Tale, nu avem nici o
altă apărare, ci numai Tu eşti apărătorul nostru cel puternic şi numai
în Tine ne încredem, de aceea te rugăm să ne ajuţi şi să nu ne lepezi de
la faţa Ta.

Adu-Ţi aminte Doamne şi de cei adormiţi din
neamurile noastre, de părinţii noştri, de toţi fraţii şi surorile care
au plecat dintre noi, de toţi cei ce s-au pomenit la Sfintele Liturghii
şi sărindare şi pomeneşte-i întru împărăţia Ta. Auzi-ne şi pe noi,
Doamne Dumnezeul nostru, cum ai auzit pe Ucenicii Tăi când Te rugau, cum
ai auzit pe Prooroci, pe Mucenici, pe Ierarhi, cum ai auzit pe Sfinţii
Părinţi şi nu ne lepăda pe noi de la Faţa Ta, că zidirea Ta suntem şi pe
alt Dumnezeu nu ştim, ci numai Tu eşti Dumnezeul nostru în care credem
şi căruia ne închinăm Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Amin.”

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *