Rugaciuni

Rugaciune la Icoana Maicii Domnului – Potirul nesecat

Potirul Nesecat - icoana celor cu patima alcoolului

Rugaciune ce se face in fata Icoanei Maicii Domnului – Potirul nesecat

 

Preamilostiva Stapâna! La acoperamântul tau alergam acum: rugaciunile noastre nu le trece cu vederea, ci ne auzi cu milostivire pe noi – soţii, copii si mame – , si vindeca-i pe fra­ţii si pe surorile si pe rudeniile noastre, câţi sunt stapâniţi de greaua patima a beţiei, iar din aceasta pricina cad de la maica lor, Biserica lui Hristos.

O, Milostiva Maica a lui Dumnezeu! Atinge-te de inimile lor si degrab ridica-i din caderile pa­catoase, adu-i pe ei la înfrânarea mântuitoare. Roaga-L pe Fiul tau, pe Hristos Dumnezeul nos­tru, ca sa ne ierte noua greselile noastre si sa nu abata milele Sale de la norodul Sau, ci sa ne înta­reasca în trezvie si curaţie. Primeste, Preasfânta Nascatoare de Dumnezeu, rugaciunile maicilor care varsa lacrimi pentru copiii lor, ale soţiilor care se tânguiesc pentru soţii lor, ale copiilor sar­mani care sunt parasiţi de cei rataciţi, si ale noas­tre, ale tuturor celor ce cadem la icoana ta, si sa ajunga aceasta strigare a noastra, cu rugaciuni­le tale, la Tronul Celui Preaînalt.

Acopera-ne si ne pazeste de vânarea celui viclean si de toate cursele vrajmasului, iar în ceasul cel cumplit al iesirii noastre, ajuta-ne sa trecem fara poticnire prin vamile vazduhului si cu rugaciunile tale ne izbaveste de osânda cea vesnica, ca sa ne acope­re pe noi mila lui Dumnezeu, în vecii cei nesfârsiţi. Amin!